17 พฤษภาคม 2562 ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ทะเลในอำพันอายุ 99 ล้านปี

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1569280

ปกติแล้วซากดึกดำบรรพ์ หรือฟอสซิล (fossil) สิ่งมีชีวิตที่ติดอยู่ในก้อนอำพัน จะเป็นซากสัตว์ประจำถิ่นหลายชนิด โดยมักจะพบตัวไรมากที่สุด หรือพวกแมงมุม, กิ้งกือ, แมลงสาบ, แมลงปีกแข็ง, แมลงวัน และตัวต่อ ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นป่า แต่สำหรับซากฟอสซิลสัตว์ทะเลที่ฝังติดในก้อนอำพันนับว่าเป็นสิ่งที่หายากมาก ทว่าในที่สุดก็มีการค้นพบก้อนอำพันที่หาได้ยากยิ่งดังกล่าว จากการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร กลุ่มวิจัยนานาชาตินำโดยสถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยานานกิง ในประเทศจีน (Nanjing Institute of Geology and Palaeontology of the Chinese Academy of Sciences-NIGPAS) รายงานว่าเป็นครั้งแรกที่พบซากฟอสซิลสัตว์ประเภทแอมโมไนต์ (Ammonite) สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งติดอยู่ในอำพันอายุ 99 ล้านปี พบทางตอนเหนือของเมียนมาอำพันก้อนนี้ยาว 33 มิลลิเมตร กว้าง 9.5 มิลลิเมตร และสูง 29 มิลลิเมตร มีน้ำหนัก 6.08 กรัม นอกจากซากฟอสซิลแอมโมไนต์แล้ว ภายในอำพันยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หลากหลายชนิดติดอยู่ด้วยภายใน โดยนักวิจัยระบุว่าเป็นชนิดของสัตว์ที่ปัจจุบันนี้อาศัยอยู่บนบกหรือในทะเลอย่างน้อย 40 ตัว.